ramka ramka ramka
ramka
 
  dom handlowy agro, góra urbanek, agrogóra   giełda rolna  
 
Strona główna odstęp line odstęp Dokumenty firmowe odstęp line odstęp Certyfikaty odstęp line odstęp Zboża odstęp line odstęp Mięso odstęp line odstęp Formularz kontaktowy odstęp line odstęp Kontakt odstęp line odstęp RODO odstęp
 
 
Dom Handlowy AGRO
Góra, Urbanek spółka jawna
93-118 Łódź ul.Wacława 38/40 lok.9

Tel. 42 684 24 12, 42 684 28 15,
42 684 60 72, 42 684 27 73
tel/fax. 42 663 96 37, 42 663 96 38
fax. 42 292 07 16
agro@domagro.pl

Dział zbożowy:
Monika Kwiatkowska
tel. 513 852 110
gg 52211402
monika_kwiatkowska@interia.pl

Joanna Nowakowska
tel kom. 662 150-502
gg: 25730596
agro1@onet.pl

Dział mięsny:
Anna Duś
tel kom. 517 870 820
skype: ania.agro
annadus@wp.pl

Justyna Lewandowska
tel. kom 501 929 379
skype: justynalewandowska.agro
justynalewandowska.agro@gmail.com

Karolina Poździej
tel kom. 517 492 966
skype: karolina.agro
karolina.pozdziej@wp.pl
 

RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DOM HANDLOWY "AGRO" GÓRA, URBANEK SPÓŁKA JAWNA, ul. Wacława 38/40 lok. 9, 93-118 Łódź, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000040417 przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy - KRS. Przetwarzamy Państwa dane przede wszystkim w celu ustosunkowania się i udzielenia odpowiedzi na Państwa korespondencję.

Przetwarzamy Państwa dane z uwagi na skierowane do nas zapytanie - w celu skontaktowania się, odpowiedzi na zapytanie lub w celu złożenia oferty, jeśli zostaliśmy o to poproszeni - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora(tym interesem jest nawiązanie kontaktu z osobą zwracającą się do administratora) oraz art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych - przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi w imieniu Administratora, w szczególności podmiotowi świadczącemu usługi IT, usługi hostingu poczty elektronicznej, a także uprawnionym pracownikom Administratora, czy organom i podmiotom, którym Administrator jest zobowiązany udostępniać dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizowania zapytania lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu, a także później tj. co czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z Państwa zapytania.

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych osobowych. W przypadku wniesienia sprzeciwu, zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub dane te będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 
 
Strona główna odstęp line odstęp Dokumenty firmowe odstęp line odstęp Certyfikaty odstęp line odstęp Zboża odstęp line odstęp Mięso odstęp line odstęp Formularz kontaktowy odstęp line odstęp Kontakt odstęp
 
ramka
ramka ramka ramka
42 636